Koulutusesimerkkejä

10137682373_40dbae6b44_b

Ryhmäyttämiskoulutukset

Olemme tehneet yhteistyötä useiden ainejärjestöjen ja SPOL:in hallituksen kanssa. Voimme tarjota hallituksellesi, tiimillesi tai muulle ryhmällesi koulutuksia, jotka tukevat ryhmähengen syntymistä, yhteisen suunnan muodostamista ja tavoitteissa pysymistä. Toimintanne saa reippaan alun ja kouluttajien avulla myös toiminnan jatkuvuutta voidaan tukea. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ryhmäyttämiskoulutusta toimikauden alussa (tutustumista, perustehtävän ja toiminnan arvojen selkiyttämistä, tavoitteiden asettamista jne.), motivaation ja tavoitteiden uudelleen herättämistä kesäloman jälkeen tai toiminnan arvioimista vuoden lopuksi. Koulutuksen tavoitteet muodostetaan hallituksen tarpeiden pohjalta, tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa.

Teemakoulutukset psykologian opiskelijoille ja psykologeille

Kouluttajiemme osaamisesta ja teidän toiveistanne lähtöisin, voimme toteuttaa koulutuksia useista teemoista. Vinkkiä teemoista voit lukea kouluttajiemme esittelystä (esim. esiintymistaidot, mindfulness). Koulutuksen tavoitteet muodostetaan osallistujien tarpeista lähtöisin ja tavoitteena on kartuttaa tietoa ja taitoja teemaan liittyen, kokemuksellisen ja vuorovaikutteisen koulutuksen menetelmin. Koulutuksen kesto voi vaihdella sopimuksen mukaan.

IMG_20141118_131240

Koulutukset fukseille

Kouluttajamme voivat myös tukea tuutoreiden toimintaa fuksien motivoimisessa yliopisto-opiskeluun. Tampereella nämä koulutukset on todettu niin hyviksi, että ne pyörähtävät käyntiin syksyllä jo neljättä kertaa. Koulutuksien sisältönä on ollut oman motivaation selkiyttäminen, oman oppimistyylin tutkiskelu, erilaiset opiskelumenetelmät ja psykologin ammatilliset kompetenssit.

Psykologi asiantuntijana -koulutussarja 

Tampereelta lähtenyt aloite on saanut paljon kiinnostusta muiden yliopistojen ja psykologien keskuudessa. Koulutussarja pitää sisällään neljä koulutusta, jotka on suunniteltu tukemaan psykologin ammatillisten kompetenssien muodostumista, erityisesti vuorovaikutustaitojen ja itsearvioinnin näkökulmasta. Koulutussarja on suunniteltu toteutettavaksi opintojen yhteyteen tarkoituksenaan täydentää niitä valmiuksia, jotka eivät saa tarpeeksi huomiota peruskoulutuksessa, mutta joita psykologeilta odotetaan työelämässä. Ensimmäisessä koulutussarjassa koulutukset olivat: psykologin kompetenssit ja ammatti-identiteetti, esiintymistaidot, psykologi kouluttajana ja itsetuntemus asiakastyössä.