Tuunaa merkitystä työ- ja opiskelupäiviisi!

2 heinä

Mitä sinun työhyvinvoinnillesi kuuluu? Työn tuunaaminen on suhteellisen uusi ilmiö ja sillä tarkoitetaan työn sisällön ja merkityksen muokkaamista. Se on uuden työtavan ja uudenlaisten merkitysten löytämistä omasta työstä, oman osaamisen monipuolisempaa käyttöä, haasteisiin tarttumista, vuorovaikutuksen laatuun panostamista ja jopa unelmien toteuttamista. Työn tuunauksen avulla työtä kehitetään vastaamaan paremmin omia mieltymyksiä, motiiveja, ja ammatillista identiteettiä. Työtä tuunaamalla saa tutkituksti lisää työn imua ja työhyvinvointia. Aivan samoin opiskelijat voivat tuunata omaa opiskelupäiväänsä vastaamaan omia taitoja ja kiinnostuksiaan!

 

Koulutin Verson kevätpäivillä Järvenpäässä psykologeja  ja psykologian opiskelijoita työn tuunauksesta. Aloitimme kartoittamalla mitä kaikkea omaan työ-/ opiskelupäivään kuuluu, mitkä asiat ovat hyvin ja mitkä taas huonommin. Osallistujat saivat tietoa työn tuunauksesta ja pääsivät aktiivisesti itse tuunaamaan itselle merkityksellisiä työn ulottuvuuksia. Työskentelimme rennossa ympäristössä eri menetelmiä hyödyntäen, autoimme toisiamme löytämään uusia keinoja, keskustelimme ja ratkoimme ongelmia yhdessä. Koulutuksen tavoitteet täyttyivät ja osallistujat tulivat aiempaa tietoisemmaksi  arjestaan ja sen ongelma-alueista, saivat oivalluksia kuinka kehittää työskentelypäiviään ja kokivat tärkeänä pysähtyä pohtimaan ja keskustelemaan näistä teemoista. Sinäkin voit tuunata työ- tai opiskelupäivääsi esimerkiksi näin:

1. Työn sisällön ja työtapojen tuunaaminen

  • Painota mielekkäitä tehtäviä tai työtapoja
  • Muokkaa tehtäviä tai työtapoja
  • Lisää uusia tehtäviä tai rooleja

 

2. Työn vuorovaikutuksen tuunaaminen

  • Panosta mielekkäisiin vuorovaikutussuhteisiin (lisää iloa, luottamusta, arvostusta, tukea…)
  • Muokkaa vuorovaikutussuhteen merkitystä ja hyödynnä ihmisiä uudella tavalla (työskentele yhdessä, sovi opiskelutreffit)
  • Luo uusia vuorovaikutussuhteita (jossa tunnet itsesi arvostetuksi, osaavaksi, tarpeelliseksi, tms..)

3. Oman näkökulman tuunaaminen

  • Laajenna käsitystäsi työn merkityksestä
  • Keskity vain tiettyyn merkitykselliseen työn osaan
  • Yhdistele vapaa-ajan kiinnostuksiasi työhösi

 

Työn tuunaaminen ei ole työn sisällön kokonaisvaltaista muuttamista, työ- tai opiskelupaikan vaihtoa, organisaation vastaista toimintaa, sovittujen tehtävien tekemättä jättämistä, vaan työhön liittyviä rutiineja muokataan nykyisen työn tai tutkinnon puitteissa. Uskalla kokeilla!

 

Tekstin takana

 

Ilona Parviainen

Vastavalmistunut psykologi

 

https://www.wellnesstieto.fi/category/blogit/mielen-jumppa/

Lähteitä:

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22, 309 –328.

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work. Academy of Management Review, 26, 179 –201.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *