Perustehtävä

Verson jäsenten koulutustaitojen vahvistaminen ja ammatillisen kasvun tukeminen

lämpimässä ja turvallisessa yhteisössä.

Verso on vuosien aikana kasvanut paljon ja määritellyt uudelleen perustehtäväänsä vuonna 2018. Toiminta keskittyy tällä hetkellä jäsenten henkilökohtaiseen kehittymiseen. Tämä toteutuu pääasiassa sisäisten koulutustapahtumien ja vertaistuen kautta.